Thư viện khoa học tổng hợp Hải Phòng

Thư viện khoa học tổng hợp TP Hải Phòng có địa chỉ tại số 213A đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, HP. Công trình do KTS Vũ Bão chủ trì thiết kế kiến trúc, xây dựng trên diện tích 9000m2 gồm 2 toà nhà: 8 tầng và 2 tầng. Toà nhà 2 tầng giành cho Thư viện thiếu nhi thành phố. Toà nhà 8 tầng, từ tầng 1 đến tầng 6 được tổ chức các phòng phục vụ bạn đọc.

Thư viện KHTH TP Hải Phòng thành lập ngày 05/08/1956, khi tiếp quản thành phố, với vốn tài liệu ban đầu là 2000 bản, hầu hết là tiếng Pháp. Thư viện lúc đó ở số 65 phố Điện Biên Phủ. Năm 1958 thành lập thêm thư viện thiếu nhi trực thuộc thư viện thành phố. Năm 1959 thành lập thêm thư viện Trung văn. Tháng 10/1959, Thư viện thành phố chuyển về số nhà 18 phố Minh Khai. Tháng 11/1996 khởi công xây dựng công trình Thư viện tại địa điểm hiện nay.

Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam được quyền sử dụng vốn tài liệu thư viện phù hợp với quy chế của thư viện. Thủ tục cấp thẻ có căn cước công dân và 2 ảnh 3x4cm. Sau khi nộp lệ phí theo năm, độc giả có thể đọc tại chỗ, hoặc mượn sách mang về nhà để đọc. Thư viện khoa học tổng hợp điểm đến của người thích đọc sách ở Hải Phòng.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri