Lễ trao giải thưởng kiến trúc xanh Việt Nam lần thứ V

Ngày 24/9/2020 tại trung tâm hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, TP Hà Nội diễn ra lễ trao giải thưởng kiến trúc xanh Việt Nam lần thứ V, dành cho các công trình kiến trúc, khu đô thị và nông thôn đang được xây dựng hoặc đã đưa vào sử dụng. Các tác phẩm kiến trúc do người Việt sáng tác đã được xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam hoặc nước ngoài, tác phẩm kiến trúc do người nước ngoài sáng tác được xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam đều được tham gia. Bên cạnh đó, các đồ án thiết kế kiến trúc, quy hoạch xây dựng có ý tưởng, giải pháp kiến trúc xanh xuất sắc đã được phê duyệt cũng được dự tuyển. Giải thưởng nhằm tuyên truyền, quảng bá, thúc đẩy nhận thức đúng và đầy đủ về Kiến trúc xanh, đặc biệt tính bản sắc văn hóa, tính tiên tiến trong kiến trúc, chú trọng tới tiết kiệm năng lượng và bản sắc kiến trúc xanh cho nhà đầu tư xây dựng, các kiến trúc sư, các nhà tư vấn, nhà sản xuất vật liệu và thiết bị, cơ quan quản lý các cấp cộng đồng dân cư. Giải thưởng tôn vinh các công trình, tác phẩm hướng đến tiêu chí: Tính bản sắc văn hóa, tính tiên tiến trong kiến trúc; sử dụng tài nguyên và năng lượng hiệu quả. Trong đó, các công trình, tác phẩm có sử dụng vật liệu thông minh, mang bản sắc dân tộc Việt, có giải pháp hỗ trợ, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng, nhất là khu vực còn khó khăn được đánh giá cao.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *