Danh sách Hội KTS Hải Phòng nhiệm kỳ 2020- 2025

 1. Võ Quốc Thái 1957 Nam     Chủ tịch Hội KTS HP         0913246327
 2. Đào Viết Cán 1955 Nam     Phó Chủ tịch Hội                0989150500
 3. Nguyễn Minh Trí               1971    Nam     Phó Chủ tịch Hội                0903419483
 4. Nguyễn Tác Nghiệp 1956 Nam     UV Kiểm tra Hội              0913241400
 5. Nguyễn Thị Nhung 1961  Nữ        Thủ quĩ Hội                       0912183794
 6. Nguyễn Trí Tuệ 1953 Nam     UV BCH Hội           0903217754
 7. Nguyễn Đức Toàn 1976 Nam    UV BCH Hội                       0913064856
 8. Hoàng Quốc Việt 1984 Nam     UV BCH Hội                  0963332246
 9. Nguyễn Văn Bảo 1937   Nam     CTy Chinfon(Nghỉ hưu)    0983241953
 10. Vũ Tiến Công 1942 Nam     Cty Đất Việt                        0913544755
 11. Phùng Văn Lợi 1953  Nam     Tổng CTy Bạch Đằng        0913241398
 12. Nguyễn Phúc Thành 1936 Nam    Sở KHCN(Nghỉ Hưu)
 13. Nguyễn Đức Tuệ 1953  Nam     CTy Kiến trúc A&D           0903418953
 14. Nguyễn Chí Phong 1960 Nam    Sở TN&MT HP                   0913305873
 15. Hoàng Tiến Toàn 1971 Nam     CTy TK Kiến trúc A&D    0904112895
 16. Nguyễn Quang Tuấn 1976 Nam    Trường ĐH HP
 17. Nguyễn Phương Thảo 1983 Nữ        AMECC                               0906004691
 18. Chu Phương Thảo 1986 Nữ        Trường ĐHDL HP               0986461656
 19. Nguyễn Việt Dũng 1981 Nam     CTy Bạch Đằng 89
 20. Trịnh Văn Minh 1982  Nam     CTy TTG
 21. Nguyễn Minh Nghĩa 1959  Nữ        CTy Kiến trúc A&D           0904233153                                                                                                                                   
 22. Nguyễn Hoàng Linh 1975 Nam     TTXTĐT-TM-DL HP         0904256868
 23. Hoàng Quang Huy 1977 Nam     TTTV Sở XD HP                 0983113068
 24. Chu Đức Anh 1976  Nam     VP UBND TP HP                0989092324
 25. Nguyễn Như Phong 1978  Nam     TTTV Sở XD HP                 0913329943
 26. Hoàng Việt Anh 1976 Nam     P. PTĐT Sở XD HP 0983308968
 27. Nguyễn Thị Thu Huyền 1980 Nữ        TTKĐ Sở XD HP                0904632263
 28. Đặng Văn Thuấn 1955 Nam     Sở XD HP (Nghỉ hưu)        0903201092
 29. Chế Trung Thành 1979 Nam    TTXTĐT-TM-DL HP         0904172797
 30. Nguyễn Thành Long 1978 Nam     TTXTĐT-TM-DL HP         0983004305
 31. Đỗ Thành Chung 1985  Nữ        TTr XD HP                          0969111185
 32. Nguyễn Ngọc Duy 1980  Nam     P.QH Sở XD HP                  0904234242
 33. Đỗ Quốc Hưng 1978 Nam     TTr XD HP                          0904136933
 34. Nguyễn Sỹ Thư 1979 Nam     TTXTĐT-TM-DL HP         0989125421
 35. Nguyễn Minh Đức 1982 Nam    TTXTĐT-TM-DL HP         0904408682
 36. Nguyễn Văn Tình 1977 Nam     P.GP Sở XD HP                   0912155344
 37. Phùng Ngọc Tuấn 1980 Nam     P.GP Sở XD HP                   0906078379
 38. Trần Cao Nguyên 1979 Nam     P.PTĐT Sở XD HP  0912155496
 39. Lê Nguyện 1955  Nam     Sở XD HP (Nghỉ hưu)        0982290655                                                                                                                                   
 40. Lưu Tuấn Dũng 1955 Nam     CTy HCDC                          0983206968
 41. Nguyễn Thị Hiền 1945 Nữ        CTy HCDC (Nghỉ hưu)      0399599858
 42. Nguyễn Hữu Hiệp 1955 Nam     CTy HCDC                          0903291746
 43. Nguyễn Thuý Hoà 1947 Nữ        CTy HCDC                          0936636826
 44. Nguyễn Thị Lịch 1953 Nữ       CTy HCDC (Nghỉ hưu)      0983090653
 45. Đỗ Văn Nam 1948 Nam     CTy HCDC (Nghỉ hưu)      0903430721
 46. Nguyễn Thanh Phúc 1943 Nam    CTy HCDC (Nghỉ hưu)
 47. Nguyễn Văn Sính 1955 Nam    CTy HCDC                          0903203978
 48. Nguyễn Hùng Sơn 1959 Nam    CTy HCDC                          0903261050
 49. Hoàng Thị Thịnh 1950 Nữ        CTy HCDC (Nghỉ hưu)      0903456077
 50. Trần Thị Thu Tâm 1955 Nữ        Sở XD HP   (Nghỉ hưu)      0904390588
 51. Phạm Văn Tùng 1978 Nam    CTy HCDC                          0983320545
 52. Trần Trọng Tâm 1977 Nam    CTy HCDC                          0915374483
 53. Trần Văn Huy 1980 Nam     CTy HCDC                          0912374722
 54. Nguyễn Ngọc Tuấn 1961 Nam    CTy HCDC                          0903448599
 55. Nguyễn Văn Phú 1977 Nam    CTy HCDC                          0904314314
 56. Hoàng Lân 1975 Nam    CTy HCDC                          0983458283
 57. Đỗ Văn Nghĩa 1979 Nam    CTy HCDC                          0904185270
 58. Nguyễn Mạnh Cường 1976 Nam     CTy HCDC
 59. Phan Tuấn Anh 1982 Nam    CTy HCDC
 60. Vũ Xuân Hậu 1982 Nam    CTy HCDC
 61. Bùi Thị Sen 1986 Nữ       CTy HCDC
 62. Nguyễn Anh Tuấn 1984 Nam    CTy HCDC
 63. Vũ Minh Tuấn 1982 Nam    CTy HCDC
 64. Trần Giao Thủy 1978 Nam    CTy HCDC
 65. Phùng Công Hải 1978 Nam    CTy HCDC                          0772241288
 66. Đỗ Phương Đức 1984 Nam    CTy HCDC                          0971320515
 67. Hoàng Văn Vượng 1991  Nam    CTy HCDC                          0974569836
 68. Nguyễn Quốc Hoàng 1979 Nam    CTy HCDC                          0904034141
 69. Đinh Thanh Tùng 1982 Nam    CTy HCDC                          0984334279
 70. Lê Trung Hiếu 1984 Nam    CTy HCDC                          0936960288
 71. Đặng Văn Khoa 1989 Nam    CTy HCDC                          0972366728
 72. Phùng Bá Chính 1976 Nam    CTy HCDC
 73. Hà Thế Vinh 1977 Nam     CTy HCDC                          0912607736
 74. Lại Đức Sơn 1978 Nam     CTy HCDC                          0908899889
 75. Đoàn Văn Mạnh 1985 Nam     CTy HCDC                          0911108818
 76. Lê Đậu Anh 1977   Nam    CTy HCD                             0983538271
 77. Đoàn Hồng Hoàng 1980 Nam    CTy HCDC                          0912381836
 78. Bùi Huy Trung 1989 Nam    CTy HCDC                          0919240989
 79. Hoàng Chí Dũng 1980 Nam    CTy HCDC                          0903448599
 80. Phạm Văn Huy 1978 Nam    CTy HCDC
 81. Trần Thị Hợp 1950 Nữ       CTy HCDC(Nghỉ hưu)
 82. Khoa Năng Du 1965 Nam    Viện QH HP                        0903428440
 83. Lê Văn Hiến 1952 Nam    Viện QH HP(Nghỉ hưu)     0903485866
 84. Bùi Tiến Toàn 1955 Nam     Viện QH HP(Nghỉ hưu)     0912109665
 85. Nguyễn Mạnh Trí 1951 Nam    Viện QH HP(Nghỉ hưu)     0773322516
 86. Lê Tùng Nam 1976 Nam    Viện QH HP                        0912201021
 87. Nguyễn Đức Thắng 1979 Nam     Vingroup                             0904057982
 88. Lê Phú Khang 1978 Nam    Viện QH HP                        0912050885
 89. Nguyễn Hoàng Phương 1977 Nam    Viện QH HP                        0904050077
 90. Phạm Duy Thành 1981 Nam    Viện QH HP                        0913020509
 91. Phạm Đình Ngọc 1978 Nam    Viện QH HP                        0988822286
 92. Trần Thị Vân Anh 1985 Nữ       Viện QH HP                        0904050077
 93. Trần Thị Nguyệt Quang 1984 Nữ       Viện QH HP
 94. Phùng Thị Thu Trang 1982 Nữ       Viện QH HP                        0906085968
 95. Nguyễn Hồng Đức 1976 Nam    Viện QH HP                        0912242624
 96. Nguyễn Đình Tuấn 1976 Nam    Viện QH HP                        0902359808
 97. Nguyễn Trường Thành 1984 Nam    Viện QH HP                        0904461195

Bài viết khác

Tác giả: minhtri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *