Chương trình đào tạo kiến trúc và giao thoa kiến trúc dưới góc độ văn hóa

Viện Quy hoạch và Kiến trúc Đô thị tổ chức chương trình đào tạo kiến trúc và giao thoa kiến trúc dưới góc độ văn hóa. Đây là một chương trình đào tạo đặc biệt cho đối tượng là các kiến trúc sư, các nhà lý luận, nhà báo chuyên nghiên cứu về kiến trúc. Chuyên đề 1: tháng 1-3/2020; Chuyên đề 2: tháng 4-5/2020; Chuyên đề 3: tháng 6-8/2020; Chuyên đề 4: tháng 9-10/2020; Chuyên đề 5: tháng 11-12/2010.

Trong đó: Chuyên đề 1 “Văn hóa tộc người với kiến trúc” có 4 bài thuyết trình: BG1- Về các tộc người ở Việt Nam hiện nay (PGS.TS. Vương Xuân Tình) Trình bày về khái niệm tộc người, cách xác định thành phần tộc người trên thế giới và ở Việt Nam; giới thiệu về 54 tộc người ở Việt Nam và những vấn đề cơ bản về quá trình tộc người, sự phát triển và biến đổi của các tộc người từ năm 1986 đến nay. Thời gian: Từ 8:30-11:30, ngày 10/1/2020. Địa điểm Hội trường G3, tầng 1, trường Đại học Xây Dựng.

BG2- Văn hóa và văn hóa tộc người; BG3- Cảnh quan và cấu trúc làng bản của các tộc người ở Việt Nam; BG4- Nhà cửa với bản sắc văn hóa của các tộc người ở Việt Nam. Các BG sau sẽ có lịch cụ thể. Mời các KTS nhiệt tình đăng ký tham dự chương trình đào tạo nhiều ý nghĩa này, ĐT: 0979921978.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: minhtri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *